Πόσα Χρήματα Χορηγούν τα Ταμεία

Γράφτηκε από  

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 

ΕΤΗ

ΕΟΠΥΥ

ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων)

ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών)

ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου)

ΤΥΔΚΥ (Ταμείο Υπαλλήλων Δήμων και Κοινοτήτων)

Οίκος Ναύτου ή ΝΑΤ

ΤΑΥΤΕΚΩ

ΕΤΑΑ

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).

ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας).

ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express). 

Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)

Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)

Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ)

Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ)

 

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50
db.

450,0€

4

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1) Γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ & Ακοόγραμμα 
2) 3 προσφορές 
3) Τιμολόγιο

469,55€

3

 ΤΑΥΤΕΚΩ
(ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ AMERICAN EXPRESS, ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK)]

1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Τιμολόγιο (να αναγράφει τον σειριακό του ακουστικού) και εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

Για ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ετών, τα ακουστικά αντικαθίσταται κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι μειώνεται η ακουστική οξύτητα τους πάνω από 50
db.

400,0€

4

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1) Γνωμάτευση, 
2) Ακοόγραμμα από δικό τους ΩΡΛ γιατρό, 
3) Τιμολόγιο

382,00€
στους άμεσα ασφαλισμένους
323,00€
στους έμμεσα ασφαλισμένους

2

Ε.Υ.Δ.Α.Π

1) Γνωμάτευση, 
2) Ακοόγραμμα από δικό τους ΩΡΛ γιατρό, 
3) Στον Αρχίατρο για έγκριση 
4) Τιμολόγιο

410,86€

3

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

1) Γνωμάτευση και Ακοόγραμμα, 
2) κίτρινη εντολή στο βιβλιάριο από τον ΩΡΛ ιατρό ότι χρήζει ακουστικού,
3) Τιμολόγιο 

352,16€

5

Τ.Α.Ε.Τ.Α.
(Εργατών Τύπου)

1) Γνωμάτευση και ακοόγραμμα από Κρατικό Νοσοκομείο
2) 3 Προσφορές
3) Τιμολόγιο

75% του τιμολογίου

2

Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.

1) Γνωμάτευση οποιονδήποτε ΩΡΛ, γραμμένο στο συνταγολόγιο, 
2) Ακοόγραμμα, 
3) 3 προσφορές, 
4) Τιμολόγιο

75% του τιμολογίου

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

1) Γνωμάτευση από οποιονδήποτε ΩΡΛ & Ακοόγραμμα 
2) Τιμολόγιο

Και οι έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται ακουστικό396,20€ 

2

Τ.Σ.Ε.ΥΠ

1) Γνωμάτευση,
2) Ακοόγραμμα, 
3) έγκριση από το Ταμείο

Βαρέα 143,33€
Μεσαία 125,40€
Ελαφριά 107,50€


 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ε.Υ.Δ.Α.Π

ΕΟΠΥΥ

 [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ, NAT, ΤΣΑ,ΔΕΗ, ΗΣΑΠ,ΗΛΠΑΠ, ΟΣΕ, ΤΑΠΟΤΕ, TAKE-ΚΛΗΡΙΚΩΝ, ΤΑΞΥ-ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,

ΛΙΜΕΝΕΡΤΑΤΩΝ

 ΤΑΥΤΕΚΩ

 (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ AMERICAN EXPRESS, ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
EUROBANK)]

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Τ.Α.Ε.Τ.Α.
(Εργατών Τύπου)

Σ. ΔΟΥΡΑΚΟΣ ΕΠΕ

Επιστημονικά Κέντρα Αποκατάστασης Ακοής
Τηλ.: 210-3838151
E-mail: info@otomed.gr
Otomed

Ιστότοπος: www.otomed.gr
Αρχική Πόσα Χρήματα Χορηγούν τα Ταμεία